De "Sjankara"-filosofie
Sjankara werkt vanuit een holistische filosofie: een onverbreekbaar verband tussen respect voor onze producten, de mensen die ze produceren en ermee werken en de natuur.

Respect voor de mens
"Fair trade" is voor Sjankara belangrijk. Wij verkopen graag, maar niet ten koste van alles. Als wij iets verkopen, willen wij dat iedereen in de keten, vanaf de boer of de plukker, de destillateur... tot en met de consument tevreden zijn omdat zij een goede zaak gedaan hebben. Vaak gaat de productie van etherische olies helaas gepaard met uitbuiting van mensen. Het grootste gedeelte van onze producten wordt gemaakt in derde-wereld-landen. Wij kunnen niet overal zijn en alles controleren, maar wij eisen van onze leveranciers dat zij een "fair trade agreement" onderschrijven: onze producenten engageren zich ertoe rigoureus er op na te zien dat bij de productie van onze grondstoffen de sociale wetten van het land gerespecteerd worden, en dat er, helaas in onze branche niet ongewoon, geen kinderarbeid verricht wordt.

Respect voor onze klanten (kleinhandels, therapeuten, instellingen...). Voor ons betekent dit streven naar een optimale service: snelle levering. Foutloos kan helaas niet. Waar mensen werken worden nu eenmaal fouten gemaakt. Correcte informatie is snel beschikbaar.

Respect voor de consument. De eindgebruiker van onze etherische olies is voor ons evenzeer belangrijk. Een van onze stelregels is dan ook: een eerlijk product voor een eerlijke prijs.

Respect voor de natuur
Waar mogelijk kiest Sjankara voor etherische olies uit ecologische teelt (mits de kwaliteit goed is en de olies betaalbaar zijn) of uit wildpluk (mits de habitat gerespecteerd wordt). Roofbouw kunnen wij niet toestaan. Dit is ook een onderdeel van het "fair trade agreement".

Respect voor het product
Mens en natuur hebben veel energie geÔnvesteerd in ons product Uit respect hiervoor eisen wij van onze producenten de hoogste kwaliteitsgaranties :

ē 100% natuurlijk, zonder enige toevoeging, van welke aard dan ook

ē Afkomstig van de door ons gespecifiŽerde botanische soort Garantie van het chemotype

ē Elke levering moet vergezeld zijn door een analyseverslag (GC, HPLC, GC-MS...)