Opgestegen Meesters
Aardengelen
Aartsengelen
Elohim
Scheppingsstralen
Bijzondere Thema's
ThemaEssences
KnuffelEngel
Schoonheidselixer
RuimteLicht
Jaarthema 2013
Kristallen
Kaartenset & Boeken
CD's
 
Prijslijst
Verkoopspunten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Scheppingsstralen

 

Integreren, Harmoniseren en Stabiliseren

 

Met de energie van de Scheppingsstralen:

• Stappen in heling en ontwikkeling integreren

• Het lichaam stabiliseren

• Ontspannen

• Alle niveau's verbinden en harmoniseren

 

Wat zijn Scheppingsstralen?

De Scheppingsstralen bevatten de goddelijke principes van het hoogste trillingsniveau tot in het stoffelijke bereik. In hen werken alle ordenende krachten van de Schepping: de Elohim, de Aartsengelen en Engelen, de opgestegen Meesters en Natuurwezens en de krachten van planten en edelstenen.

De Scheppingsstralen werken als kleurstralen. Twaalf goddelijke principes weerspiegelen zich in twaalf kleuren.

 

Wat doen Scheppingsstralen?

De Scheppingsstralen ondersteunen ontwikkeling, ontplooiing, heling en de innerlijke stabiliteit. Omdat zij de impulsen van alle krachten uit het scheppingsproces bevatten, geschiedt dit op alle niveau's van het lichamelijk energiesysteem. Hun speciale kracht is alle niveau's met elkaar te verbinden en de harmonie van lichaam, geest en ziel in de nieuwe ordening te stabiliseren.

Scheppingsstralen openen de toegang tot het niveau dat nu geblokkeerd is, zich ontplooien wil of gebruikt wordt. Ze maken de te verwachten stap in de ontwikkeling bewust en openen deze voor de passende impuls. Met de kracht van de Elohim, de Aartsengelen, opgestegen Meesters of van edelstenen kan het komende thema dieper doorgewerkt worden. Oorzaken van verstoringen worden door de Scheppingsstralen sneller herkend en opgelost. Evenwichtherstellende en helende impulsen worden beter opgenomen en op alle niveau's van het lichamelijk energiesysteem geïntegreerd.

Het lichamelijk energiesysteem ontspant zich, in het bijzonder wanneer het met energie met een hoog trillingsgetal in aanraking komt. De innerlijke kracht wordt versterkt. De waarneming wordt helderder. Talenten ontwikkelen zich. Kalmte en innerlijke balans worden versterkt. Het lukt steeds beter het ware wezen te herkennen en het in alle domeinen te beleven.

De Scheppingsstralen stabiliseren lichaam en energiesysteem en brengen het in de nieuwe ordening in evenwicht. Daardoor ondersteunen zij de voorbereiding en integratie van lering, ontwikkeling en heling en zijn ook een waardevolle verdieping voor andere technieken en energetische essences.

 

Op welke manier werken de Scheppingsstralen bij LichtWesen?

De twaalf Scheppingsstralen zijn werkzaam in spray's, kristallen en zirkonia's in sieraden. Iedere kleurstraal geeft een andere energetische impuls, werkt op een ander thema, en stuurt andere trillingsinformatie. Met hun fijnstoffelijke impulsen zuiveren, verhelderen, harmoniseren, ontspannen en stabiliseren de Scheppingsstralen het lichamelijk energiesysteem op alle trillingsniveau's.

De in de Scheppingsstralen vastgelegde impulsen van de Elohim, Aartsengelen, opgestegen Meesters, planten en edelstenen werken niet zo diepgaand als bij rechtstreekse toepassing van deze krachten, want hun belangrijkste opdracht is te integreren en 'hemel en aarde' te verbinden.

 

De kracht van de twaalf Scheppingsstralen in spray's, kristallen en sieraden

Blauwe Scheppingsstraal

Gele Scheppingsstraal

Roze Scheppingsstraal

Witte Scheppingsstraal

Groene Scheppingsstraal

Rode Scheppingsstraal

Violette Scheppingsstraal

Turkoois Scheppingsstraal

Magenta Scheppingsstraal

Gouden Scheppingsstraal

Zilveren Scheppingsstraal

Kristallijnen Scheppingsstraal

Klik op gewenste onderstreepte kleur voor meer info

67 Blauwe Scheppingsstraal • Structuur en stabiliteit

TOP

• De gezonde ordening in stand houden en weer herstellen

• Functionerende structuren opbouwen

• Stabiliteit

• Het levensplan begrijpen

• Waarheid en diepe vrede op alle niveaus

De Blauwe Scheppingsstraal is de straal van de ordening. Hij brengt ordening en stabiliteit vanuit het hoogste scheppingsniveau tot in de aardse manifestatie. Hij ondersteunt mensen om het ordeningsprincipe te begrijpen en te herkennen, zoals het zich in de verschillende gebieden van het leven verwerkelijkt. Hij versterkt de verbinding met de ziel en het ware wezen. Zo is het gemakkelijker om het levensplan te herkennen en ernaar te handelen. We kunnen begrijpen wat ons ontbreekt en wat ontbreekt om de harmonie met het zielenplan en het scheppingsplan weer te herstellen.

De blauwe Scheppingsstraal ondersteunt ook bij het herkennen van de natuurlijke ordening en de afwijkingen daarvan in de schepping, in de verschillende structuren en in het eigen leven. In situaties van chaos en stress helpt hij om tot rust te komen en nieuwe structuren te vinden. Ook in de puberteit en de overgang helpt hij sneller in hormonale harmonie te komen en deze te stabiliseren. De blauwe Scheppingsstraal leidt naar diepe vrede en innerlijke rust.

De blauwe Scheppingsstraal laat duidelijk zien waar iets niet in orde is. Wie uitgeput is, maar het niet waarneemt, wordt moe. Wie innerlijk onder druk staat, kan de spanning ook als hitte in het lichaam bemerken.

Gebruikers hebben de ervaring dat de blauwe Scheppingsstraal de genezing ondersteunt, omdat hij de impuls geeft, om de natuurlijke, gezonde orde weer te herstellen. Velen ervoeren een houvast en innerlijke vrede, toen zij hem gebruikten. Gebruikers benutten hem ook om rustiger en meer ontspannen te slapen. Bij nukken en nare stemmingen in de omgeving konden gebruikers in de eigen kalmte blijven en de ontstemming van anderen beter verdragen. Ook bij examenvoorbereidingen werkt hij positief. Gebruikers hadden de indruk, dat de leerstof op de juiste plaats in de hersenen terecht komt en gemakkelijker op te roepen is. Enkele gebruikers lieten weten, dat zij de vele nieuwe indrukken bij reizen, beter konden verwerken. Met name kinderen die anders niet tot rust kwamen, waren meer ontspannen. Sommige gebruikers zetten de spray en voor zichzelf, en als ruimtespray in bij een familiefeest, toen onderwerpen en problemen dreigden te escaleren. Daardoor werden de familieleden rustiger en vonden een 'nieuwe ordening'.

68 Gele Scheppingsstraal • Levendigheid en ontwikkeling

TOP

• Levendigheid en levensenergie

• Zich ontplooien en open bloeien

• Vreugde en levenslust

• Weten en wijsheid

De gele Scheppingsstraal stelt de levensenergie ter beschikking aan de gezamenlijke schepping, vanaf het hoogste scheppingsniveau tot aan de aardse manifestaties, opdat zij zich kan ontplooien en de veelvoudige mogelijkheden realiseren. Hij schenkt levendigheid en levenslust, zodat het vreugde geeft om open te bloeien en het hoogste potentieel te verwerkelijken. Deze kracht toont zich in het licht van de zon, die groei en energie ter beschikking stelt. Daarom kan de gele Scheppingsstraal ook op bewolkte dagen, of bij 'novemberdepressies' het ontbrekende zonlicht vervangen.

De gele Scheppingsstraal is ook de straal van weten en wijsheid. Hij versterkt de verbinding met de innerlijke wijsheid en met het weten, dat ons ter beschikking staat. Hij ondersteunt je bij het doorzien van de afloop en de werking en bij het begrijpen van de samenhang. Daarenboven bevordert hij de vreugde van het leren en ontdekken en lost de blokkades bij dit thema op.

Gebruikers berichten, dat zij met de gele Scheppingsstraal blijmoediger en kalm werden. In situaties met moeilijke zaken, moedeloosheid en terneergeslagenheid, kregen gebruikers weer hoop en vonden nieuwe mogelijkheden. Ook in tijden van depressie heeft hij geholpen. Velen zetten de gele Scheppingsstraal ook in, om een helder hoofd te krijgen of te behouden.

69 Roze Scheppingsstraal • Liefde en oplettendheid

TOP

• Onvoorwaardelijke liefde

• Oplettendheid en medeleven voor zichzelf en anderen ontwikkelen

• Vervullende relaties opbouwen

• Toewijding

De roze Scheppingsstraal belichaamt het principe van de onvoorwaardelijke liefde op alle niveaus. Met zijn kracht kunnen we begrijpen wat liefde betekent, hoe ze werkt en hoe wij ze in het aardse bestaan kunnen leven. We ontwikkelen opmerkzaamheid, medeleven en tolerantie, zowel voor ons zelf als ook voor andere mensen en levende wezens. Daardoor leren we functionerende samenlevingen op te bouwen. En wij leren ons en anderen te vergeven en ze zo te accepteren zoals ze zijn. Gelijktijdig leren wij ook onze reactie en ons gevoel hierbij te herkennen en te accepteren, ook als we het gedrag van anderen begrijpen. Als we teleurgesteld zijn, mogen we teleurgesteld zijn. Als we woedend zijn, mogen we woedend zijn. Als we de gevoelens accepteren, erkennen wij dat we daarmee vrede kunnen sluiten. De roze straal, leert ook overgave en ondersteunt de overgave aan een opdracht, om deze met alle kracht te overwinnen. Zo kunnen we met deze kracht het eigen levensplan in deemoed en liefde verwerkelijken. De roze scheppingsstraal versterkt ook goedheid en hartelijkheid. Hij versterkt de kwaliteit om te luisteren en te begrijpen.

Gebruikers berichten dat de roze Scheppingsstraal het hele energieveld vult met het gevoel van geborgenheid en welbehagen. Dit geldt ook voor mensen die alleen leven en zich eenzaam voelen. Therapeuten berichten dat hij ook bij auto-immuun ziekten (bijv. reuma, allergie) harmoniserend werkt. Sommigen voelden zich ook meer waard en konden zichzelf ook met hun fouten en zwakheden gemakkelijker accepteren.

70 Witte Scheppingsstraal • Helderheid en alertheid

TOP

• Helderheid en verduidelijking op alle niveaus

• Groeien naar een volgende ontwikkelingsstap

• De werkelijkheid begrijpen

De witte Scheppingsstraal stelt aan de gehele schepping de kracht om zichzelf, en het gezamenlijk ter beschikking staande potentieel te ontwikkelen, beschikbaar. Hij ondersteunt je bij het volledig worden. We herkennen in welk deel van ons leven, in welk deel van het lichaam en op welke plaats iets moet worden opgehelderd, zodat het zich verder kan ontwikkelen. De witte straal bezit de kracht om op alle niveau's te zuiveren en te reinigen. Daardoor komen we zelf, maar ook de ons omringende levende wezens en structuren steeds meer tot hun ware wezen, tot een zuivere structuur, en in harmonie met het scheppingsplan.

Gebruikers berichten, dat de witte Straal ordening en reiniging in de gedachten brengt. Zij namen ook waar, dat zij bij ontstemmingen en nukken van anderen, bij angsten, en in het bijzonder bij grote ziekte epidemieën niet zo snel mee resoneerden. Een combinatie met de blauwe Scheppingsstraal versterkte dit. De witte Scheppingsstraal kan ook bij de energetische zuivering van ruimtes worden ingezet, bijvoorbeeld wanneer men enkele druppels van de spray in het sop doet. Waar de witte straal van de Elohim sterker reinigt, ondersteunt de witte Scheppingsstraal, bij het integreren en in stand houden van de gezuiverde toestand.

71 Groene Scheppingsstraal • Heling en groeikracht

TOP

• Heling

• Gevoed zijn

• Groeien

• De balans vinden

De groene Scheppingsstraal belichaamt het principe van heling op alle niveaus. Hij geeft de genezende impuls, zodat tekorten vereffend worden en structuren weer een gezonde balans vinden. Hij heelt alle wezens en structuren van de schepping, van de aardse structuur tot in het hoogste trillingsbereik. Hij voedt en schenkt de kracht om te groeien. Hij leidt tot een stabiel evenwicht en strijkt meningsverschillen glad. Met zijn kracht kunnen we ook heel worden.

Gebruikers berichten dat zij de groene Scheppingsstraal inzetten om genezing te ondersteunen. In het bijzonder bij chronische ziektes of ziektes waarvan de oorzaak in het verleden liggen, ondersteund deze kracht. De combinatie met blauw en roze heeft zich bewezen.

72 Rode Scheppingsstraal • Kracht en uithoudingsvermogen

TOP

• Levenskracht en levenswil

• Elan en dynamiek

• Doorzettingsvermogen

De rode Scheppingsstraal is de straal van de manifestatie en stabiliteit. Hij schenkt kracht, energie, uithoudingsvermogen en discipline, om scheppingsimpulsen en visioenen te realiseren. Hij versterkt de wilskracht en helpt zo ook met nadruk je doelen na te streven. De rode Scheppingsstraal verbindt ook met de kracht van de aarde en stabiliseert het lichaam. Zo ondersteunt hij genezingsprocessen in het lichaam. Bij verhoging van trilling ondersteunt de rode Scheppingsstraal het lichaam, opdat dit de stabiliteit behoudt of sneller weer terugkrijgt. Vooral in tijden van verandering, groei, en bij intensief energetisch werk, verandert het fijnstoffelijk trillingsniveau. De rode Scheppingsstraal versterkt het zelfbewustzijn en het zelfvertrouwen. Zo wordt het gemakkelijker het 'slachtofferschap' los te laten en zelf de controle over het leven te nemen.

De rode Scheppingsstraal geeft energie. Een gebruiker noemde hem 'de acculader van de Scheppingsstralen'. Zij bemerkte dat de rode straal er ook toe kan leiden dat men overactief wordt en steeds met iets bezig moet zijn. Sommige mensen kunnen niet slapen, wanneer zij deze straal 's avonds gebruiken of 's nachts dragen. Kinderen kunnen neigen naar overactiviteit. Ook bij genezingswerk kan de rode Scheppingsstraal ondersteunen, omdat hij de lichaamskracht activeert. Hij mag echter niet bij ontstekingsprocessen of op warme plaatsen worden gebruikt. De rode Scheppingsstraal versterkt ook de waarneming ten aanzien van het lichaam en wat het nodig heeft. Enkele gebruikers konden de lichamelijke problemen beter hanteren. Een gebruikster merkte dat haar voortdurende hongergevoel verdween en dat zij daardoor weer normaal kon eten.

73 Violette Scheppingsstraal • Transformatie en bevrijding

TOP

• Transformatie en bevrijding

• De oorspronkelijke zuivere vorm terugvinden

• De essentie herkennen

• Intellectuele alertheid

De violette Scheppingsstraal transformeert alle structuren, die niet conform het scheppingsplan en het ware wezen zijn. Hij bevrijdt van het hoogste trillingsniveau, boven het zielenniveau tot in de aardse manifestatie van het lichaam. Pijnlijke ervaringen en dromen, verstorende gedragspatronen, beperkende ideeën, karmische verstrikkingen en bindingen worden met zijn kracht op alle niveau's van ons wezen opgelost en gereinigd. Daarom is de violette Scheppingsstraal een krachtige zuivering voor alle delen van het lichaam en het leven. Omdat hij van verkeerde ideeën, belastende gedachtepatronen en illusies bevrijdt, helpt de violette Scheppingsstraal ook, situaties helder en realistisch te herkennen. We worden ons bewust van inprentingen uit het verleden en voorstellingen die wij van anderen hebben overgenomen. Zo kunnen we ons ook van niet passende doelen en eisen van anderen bevrijden. De violette Scheppingsstraal bevordert de bewuste waarneming en het verwerken van belevenissen. Zo kan hij ook het reddende lichtpuntje in moeilijke tijden zijn.

Gebruikers voelden zich door de violette straal gesterkt, wanneer het leven hen voor 'voldongen gewijzigde feiten' stelde. Speciaal in combinatie met roze konden zij kalmer blijven. Een therapeute zet de violette Scheppingsstraal in, om traumatische belevenissen uit de kindertijd te transformeren.

74 Turkoois Scheppingsstraal • Flexibiliteit en mogelijkheden

TOP

• Het veelvoud aan mogelijkheden kennen en de passende realiseren

• Creativiteit ontplooien

• In beweging brengen

De turkoois Scheppingsstraal belichaamt de creatieve, speelse luchtigheid van de Schepping. Uit het veelvoud aan mogelijkheden ontstaan vormen en voortbrengsels. Ook wij kunnen uit dit veelvoud kiezen, ons leven op verschillende manieren te leven en tegelijkertijd de opdracht van de ziel te vervullen. De turkoois Scheppingsstraal versterkt het enthousiasme, luchtigheid en het speelse uitproberen van de mogelijkheden. Evenzo opent en integreert hij het weten van de ziel. Hij maakt het gemakkelijk om ervaringen die wij in andere levens hebben meegemaakt en die we nu weer kunnen beleven, in het huidige leven te integreren. De turkoois Scheppingsstraal bevordert openheid en contactbereidheid en ondersteunt ons. Het leven vol afwisseling gestalte te geven. Bovendien brengt hij het aan het stromen. Wat opgekropt, geblokkeerd en vastgehouden is, komt weer in beweging en kan zich daardoor weer ontplooien.

Gebruikers berichten, dat zij met de turkoois kleurige Scheppingsstraal intensief droomden. Sommige vielen in gewicht af, ofschoon zij hun eetgewoonten niet veranderden. Na ongewoon intensieve lichaamsbeweging of sport trad geen spierpijn op. De turkoois Scheppingsstraal is ook geschikt voor mensen die het leven te ernstig nemen en te streng en te gedisciplineerd zijn. Hier heeft de combinatie met roze zich bewezen. Enkele gebruikers konden ook waarnemen dat de turkooiskleurige Scheppingsstraal lichaamsgebieden en meningen 'luchtig' houdt. De turkoois Scheppingsstraal is ook ondersteunend, als een nieuwe opgave of levensfase nadert en het oude verdwijnt.

75 Magenta Scheppingsstraal • Expansie

TOP

• Grenzen overwinnen en in andere niveaus expanderen

• Regeneratiekracht

• Zijn plaats innemen

• Harmonie met het scheppingsplan

De magenta Scheppingsstraal verbindt de verschillende niveaus van zijn en ons wezen. Hij zorgt voor de ervaring een groter deel van het grote geheel te zijn. Van de hoogste trilling tot in de aardse manifestaties opent hij de toegang, opdat we het samenspel van de niveaus kunnen begrijpen en gebruiken. We kunnen herkennen op welk niveau verstoringen zijn en hoe ze kunnen worden opgelost. De magenta Scheppingsstraal stemt de niveaus op elkaar af. Daardoor kunnen we de totale samenhang begrijpen en ook onze plaats en onze opgave in de schepping herkennen. Hij ondersteunt ook het herkennen hoe wij de volgende stappen kunnen vervullen, en helpt om persoonlijke interesses en hogere idealen in harmonie te brengen. Omdat de magenta Scheppingsstraal de toegang tot alle niveaus opent, ondersteunt hij genezing en regeneratie. We kunnen zo, juist die kracht ontvangen, die wij voor regeneratie nodig hebben.

Gebruikers hebben de magenta Scheppingsstraal voor regeneratie ingezet. En goede resultaten geboekt. Velen ervoeren hem als een beschermend schild dat hen omhult. Net als bij de magentakleurige straal van de Elohim bevordert ook de Scheppingsstraal een weldadige slaap. Door zijn kracht worden in de slaap alle niveau's verbonden. Bij de Scheppingsstraal wordt de verbinding tussen lichaam en aarde sterker benadrukt als bij de Elohimstraal. Sommige gebruikers berichtten, dat met de magenta Scheppingsstraal allergieën werden opgelost, of dat ze allergie uitlokkende stoffen beter konden verdragen.

76 Gouden Scheppingsstraal • Charisma

TOP

• Scheppingskracht

• Zelfbeschikking en levenskracht

• Bewustzijn

• Rijkdom

• Mannelijk principe

De gouden Scheppingsstraal is de straal van het mannelijke, actieve scheppingsprincipe. Met zijn kracht kunnen we begrijpen hoe een scheppingsimpuls zich manifesteert. We doorzien het geheim van de schepping en het geschapene. We begrijpen hoe uit de scheppingsimpuls door de verschillende niveau's heen een materieel voortbrengsel ontstaat, zoals bijvoorbeeld een edelsteen. Daarmee herkennen wij ook welke mogelijkheden wij in de schepping hebben. Voor ons leven betekent dat, dat wij een visie concretiseren, de naderende stappen herkennen en ook begrijpen wat er te doen is, opdat de impuls zich kan manifesteren. Daarbij gaat het niet alleen om handelingen, maar ook om de energetische impuls, waarmee we de projecten en stappen kunnen ondersteunen. Zo leren we met de gouden Scheppingsstralen, de visie en het plan van de eigen ziel, in harmonie met het scheppingsplan met succes te verwerkelijken. Het gaat gemakkelijker, om ideeën in daden om te zetten en plannen ten uitvoer te brengen. De gouden Scheppingsstraal bevordert ook een zonnig humeur en versterkt het zelfbewustzijn en charisma. Hij helpt om de eigen talenten in het juiste perspectief te zien.

Gebruikers berichten, dat de gouden Scheppingsstraal op zakelijk gebied zeer ondersteunend werkt. Het is gemakkelijker, succes te aanvaarden en de deur te openen voor rijkdom. Hij helpt mensen, die armoede voor spirituele deugd aanzien, zicht te openen voor rijkdom. Anderen beleefden, hoe met de gouden Scheppingsstraal de verbinding met de vader bewust werd. Zij konden herkennen welke patronen zij van hun vader hadden overgenomen, waar het hen aan een evenwichtige mannelijke kracht ontbrak. Omdat de gouden Scheppingsstraal de hogere potentie van de groene Scheppingsstraal is, ondersteunt hij ook allerlei soorten helingsprocessen.

77 Zilveren Scheppingsstraal • Vernieuwing

TOP

• De kracht van het verborgene herkennen

• Fijngevoeligheid

• Toegang tot de emotionele wijsheid

• Vrouwelijk principe

De zilveren Scheppingsstraal levert het vrouwelijke, rustige principe. Hij belichaamt het passief laten ontstaan van de kracht. Uit de diepte van het ontstaan ontstaat de materiële vorm. De zilveren Scheppingsstraal leert de overgave aan de kracht van wording en verandering. Wij begrijpen de kringloop van het bestaan en ontstaan en vergaan en herkennen de samenhang. Wij leren met het gebeurde mee te stromen en hoe wij de situatie of het gebeurde met eigen impulsen kunnen beïnvloeden. Het gelukt gemakkelijker, diepgaande veranderingen in het leven te boven te komen. Zo brengt de zilveren Scheppingsstraal ook een bijzondere kracht voor heling en heel worden. Met de zilveren Scheppingsstraal begrijpen wij, hoe wij de krachten van het verborgene kunnen gebruiken, opdat dingen en structuren zich ontwikkelen. De schijnbaar toevallige gebeurtenissen kunnen in een grotere samenhang worden gezien. De zilveren Scheppingsstraal opent de waarneming, voor al het verborgen weten en structuren. Hij bevordert ook de intuïtie, de toegang tot de innerlijke wijsheid en het onbewuste. Hij helpt ook bij het nemen van beslissingen, maakt onderdrukte gevoelens en gedachten bewust en helpt ermee tot overeenstemming te komen.

Gebruikers berichten dat zij met deze energie tot innerlijke rust en tevredenheid zijn gekomen. Ook de waarneming is verbeterd. Bij sommigen werd het invoelend vermogen groter en konden zij trillingen en gevoelens in hun omgeving beter waarnemen. De zilveren Scheppingsstraal ondersteunde hen ook, hoe daarmee om te gaan. Net als de zilveren straal van de Elohim, ondersteunt de zilveren Scheppingsstraal bij veranderingen in het vrouw-zijn, in de puberteit en in de overgang. Ook bij gynaecologische klachten werkt hij ondersteunend.

78 Kristallijnen Scheppingsstraal • Integratie

TOP

• Structuren verbinden en stabiliseren

• Het ware wezen herkennen

• Informatie in alle domeinen brengen

De kristallijnen Scheppingsstraal verbindt de gehele Schepping. Mannelijke en vrouwelijke scheppingskracht worden in de kristallijnen straal samengevoegd en geharmoniseerd. Hij verbindt ieder afzonderlijk bestanddeel, al het geschapene met het geheel. Mensen verbindt hij met de essentie van de Schepping, met de Ene in alles, met de Goddelijke vonk. Daardoor verkrijgen wij ook toegang tot de essentie van al het geschapene en iedere vorm van bestaan. Met zijn kracht kunnen we structuren herkennen en doorzien, het materiële net zo als de fijnstoffelijke structuren en geschapene.

Omdat de kristallijnen Scheppingsstraal met de essentie verbindt, versterkt hij ook de verbinding met ons ware wezen en met onze ziel. We herkennen de essentie van ons zelf en kunnen tegelijkertijd zijn uitdrukkingsvorm op alle niveau's realiseren. Wij herkennen de eigen innerlijke rijkdom en ook op welk vlak van ons wezen zich nog verstoringen bevinden en hoe zij kunnen worden opgelost. Ook op het materiële vlak verbindt de kristallijnen Scheppingsstraal de structuren. Daarom kan hij voor de regeneratie van defecte en gebroken structuren, in het bijzonder botten, worden ingezet.

Gebruikers berichtten, dat deze straal bij verwondingen, vooral bij botbreuken, zeer ondersteunend was. Hij ondersteunt ook bij stappen in de ontwikkeling, omdat hij de huidige Zijnstoestand en dat wat zich wil ontwikkelen, met elkaar verbindt. Kristallijn helpt ook om de helingimpulsen beter te integreren in het lichaam.