Opgestegen Meesters
Aardengelen
Aartsengelen
Elohim
Scheppingsstralen
Bijzondere Thema's
ThemaEssences
KnuffelEngel
Schoonheidselixer
RuimteLicht
Jaarthema 2013
Kristallen
Kaartenset & Boeken
CD's
 
Prijslijst
Verkoopspunten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Opgestegen Meesters - OMZETTEN

De Opgestegen Meesters helpen ons ware Zijn in praktijk te brengen. Daar de opgestegen meesters zelf op aarde geleefd hebben, begrijpen ze onze moeilijkheden en struikelblokken. Uitgebreide informatie over de eigenschappen van de Opgestegen Meesters en de Meesteressences zijn te vinden in de boeken 'LichtWesen Meesteressences' en 'Hulp uit de Hogere Geestelijke Wereld' (zie rubriek boeken). Beide boeken zijn door Petra Schneider en Gerhard Pieroth geschreven. In het boek 'LichtWesen Meesteressences' vind je meer informatie over het gebruik en een stap voor stap uitleg voor energieoverdracht met de LichtWesen essences.
 

1 • Maha Chohan

2 • Lao Tse

3 • El Morya

4 • Kwan Yin

5 • Christus

6 • Djwal Khul

7 • Sanat Kumara

8 • Angelica

9 • Orion

10 • Kamakura

11 • Kuthumi

12 • Lady Nada

13 • Seraphis Bey

14 • Victory

15 • Saint Germain

16 • Hilarion

17 • Pallas Athene

18 • Lady Portia

19 • Helion

20 • Aeolus

21 • Maria

Klik op gewenste naam voor meer info

1 Maha Chohan • Innerlijke Wijsheid

TOP

• In je eigen centrum blijven

• Je eigen grenzen stellen

• Medeleven, zonder je te verliezen in de situatie en de gevoelens van andere mensen

• Standpunten verlaten en vanuit een hoger perspectief bekijken

De kracht van de Opgestegen Meester Maha Chohan helpt de deur naar innerlijke wijsheid te openen en innerlijk een stap terug te zetten. Ook in moeilijke situaties lukt het, bij jezelf te blijven en jezelf of de situatie vanuit een hoger perspectief te bekijken. Het is eenvoudiger om de kracht vanuit innerlijke wijsheid en intuοtie te gebruiken, in het bijzonder bij spanningsvolle situaties zoals stress, overbelasting, geldgebrek of relatieproblemen. Ervaringen, kennis en gedragingen, kunnen in een nieuw kader geplaatst worden. Deze kracht helpt gevoelige mensen, die zich snel afstemmen op anderen of stemmingen in ruimtes (kameleoneffect), zich niet te verliezen in andere mensen, situaties of gevoelens, maar in contact met zichzelf en de eigen wensen, behoeften en gevoelens te blijven. Zij ondersteunt therapeuten, adviseurs, leidinggevenden en helpt in ieder gesprek het overzicht te behouden, de rode draad te volgen en verbanden te herkennen.

De essence helpt de gave van gevoeligheid te versterken. Het lukt beter je te verplaatsen in anderen, bijvoorbeeld aan te voelen wat er aan de hand is, en tegelijkertijd verbonden te blijven met de Innerlijke Wijsheid en de benodigde afstand te behouden. Zij is ook bijzonder behulpzaam op dagen of bij situaties, waarin men zich in beslag genomen voelt, de eigen gevoelens niet helder zijn of de wijsheid ontbreekt.

2 Lao Tse • Innerlijke rust

TOP

• Kalm blijven

• Innerlijke rust en vrede vinden

• 'Het is zoals het is'

• Je niet over het gebeurde, verleden, andere mensen opwinden, maar accepteren wat er gebeurd is en herkennen wat men nu wil

• In het moment zijn, meditatie

• Oordelen en waarderingen herkennen

• Vanuit innerlijke rust en helderheid handelen

De kracht van de Opgestegen Meester Lao Tse brengt innerlijke berusting, ontspanning en rust. In plaats van zich over het verleden, zichzelf of andere mensen op te winden, in plaats van zich om toekomstige bijzondere gebeurtenissen zorgen te maken, ontstaat een innerlijke vrede: "Het is, zoals het is". Daarom kan men opmerkzaam en kalm in de tegenwoordige tijd zijn, helder zien wat men wil en de nodige stappen zetten. Ook in chaos wordt het mogelijk in de eigen helderheid en kracht te blijven.

In meditatie brengt deze energie diepe rust, innerlijke vrede, een versmelten met het Zijn.

Deze essence heeft zich ook in stress- en examensituaties, bij innerlijke inspanning en onrust bewezen. Vaak hebben wij te horen gekregen dat zij in moeilijke situaties, waarin men erg opgewonden was, de innerlijke rust, vrede en helderheid versterkte. Ook heeft zij menigeen bij slaapstoornissen geholpen.

3 El Morya • Vertrouwen

TOP

• Vertrouwen in jezelf, op je eigen kracht, sterke zijde en talenten

• Vertrouwen op hulp van buitenaf

• Rotsvast vertrouwen en oervertrouwen

• Zich van angsten bevrijden

• In het moment zijn, meditatie

De kracht van de Opgestegen Meester El Morya helpt bij het opbouwen van zelfvertrouwen, vertrouwen in je eigen kracht en talenten en hulp van buitenaf. Het kind - vertrouwen, dat nieuwsgierig de wereld ontdekt en weer opstaat wanneer het gevallen is, wordt weer opgewekt. Wie in elke situatie vol vertrouwen is, ziet gebeurtenissen voor wat ze zijn en kan ernaar handelen. De kracht van El Morya versterkt ook de eigen intuοtie en het juiste inschattingsvermogen, zodat je gemakkelijker kunt herkennen wie te vertrouwen is, welke situatie gevaarlijk is, welk besluit tot moeilijkheden leidt, wanneer de eigen angst een gerechtvaardigde waarschuwing is, of uit onzekerheid, oude traumata of slechte ervaringen is ontstaan. Dan valt het lichter, ondanks de angst, de benodigde stappen te ondernemen en hulp aan te nemen. Door vertrouwen ontstaat moed: moed voor iets nieuws; moed om iets uit te proberen of uit te spreken; moed speels en vrolijk te zijn, het geleerde in praktijk te brengen, ook wanneer je het nog niet perfect beheerst. In relaties kan men zich beter opstellen. Angsten en dromen uit het verleden kunnen helen en het oervertrouwen wordt gesterkt, zodat we in de overtuiging kunnen leven dat alles wat gebeurt, voor ons eigen bestwil is, ook wanneer het ons op het moment niet goed lijkt.

In het bijzonder geschikt voor kinderen. Sommige mensen kunnen met deze essence dieper en rustiger slapen.

4 Kwan Yin • Overgave en medeleven

TOP

• Loslaten

• Zich op het leven en veranderingen verlaten

• Overmatige controle loslaten

• Ingehouden tranen en gevoelens weer laten stromen

• Emotionele heling

• Tolerantie en medeleven

• De vrouwelijke kant ontwikkelen

De kracht van de Opgestegen Meester Kwan Yin helpt het volgende los te laten: achterhaalde gedachtenpatronen, overmatige controle, onderdrukt gevoelens, lichamelijke inspanning en verkramping, verstopte energie, verkrampte gedragingen (daarom ook ondersteunend bij verdriet). We kunnen het toelaten en weer meestromen met het leven, ons laten dragen, zonder de eigen kracht en sterkte op te geven. We leven in harmonie met de Goddelijke geordendheid. Het is gemakkelijk te herkennen wanneer men moet handelen en wanneer men de dingen eenvoudig gebeuren laat. In het Aziatische gebied is Kwan Yin de meester voor medeleven en heling. Haar kracht heelt, leert om te tolereren en sterkt de vrouwelijke, zachte en toch krachtige kant. Daardoor wordt het gemakkelijker, de eigen gevoelens te voelen en te verwoorden.

Heeft zich bewezen bij lymfedrainage, massage, "wanneer men er schoon genoeg van heeft", bij menstruatieproblemen (dan op de buik of halverwege de schaamstreek aanbrengen). Door het gebruik kunnen de tranen meer gaan vloeien (loslaten van vastgehouden tranen).

5 Christus • Oprechtheid

TOP

• De eigen waarheid (h)erkennen en leven

• Onvoorwaardelijk liefhebben

• Zelfbewustwording

• Eigen autoriteit ontwikkelen

• Leiderschap ontwikkelen en voor het welzijn van een ieder inzetten

• Vader-thema's helen

De kracht van de Opgestegen Meester Christus laat ons zien hoe het mogelijk is, om in waarheid en onvoorwaardelijke liefde te leven. Zij versterkt de eigen natuurlijke autoriteit, de uitdrukkingskracht en het bevorderende leiderschap die het gehele welzijn voor ogen heeft. Door zijn kracht kunnen wij ook de last van de wereld, die wij op onze schouders genomen hebben, loslaten (spanningen in de schouders en rugklachten) en ons van vreemde autoriteiten bevrijden. We voelen ons geborgen en veilig. De Christuskracht maakt bewust, wat wij onze Vader en God/het bestaan, verwijten. Zij helpt 'de wonden van het hart' te helen.

De essence heeft zijn dienst bewezen jezelf te vinden, in de pubertijd. Wanneer ze op de handchakra's wordt aangebracht, kan zij de helende energiestroom versterken. Vaak ook behulpzaam bij spanningen in de schouders, rugpijnen of klachten van de lendenwervels, en om te herkennen, wat achter de psychische problemen steekt.

6 Djwal Khul • Zelfbewustzijn

TOP

• Zelfvertrouwen

• Rustig, zelfbewust optreden

• Herkennen dat men zijn leven zelf in de hand heeft

• Doorzettingsvermogen

• Vertrouwen / optimisme

• Eigenwaarde

• Macht in liefde leven

• Versterkt de aura

De kracht van de Opgestegen Meester Djwal Khul versterkt het zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en de eigen kracht. De mens zwenkt niet meer tussen slachtoffer zijn ("Ik kan niets doen, ik ben onderdrukt") en tiran zijn ("Ik moet sterker zijn, vechten, anders ben ik het slachtoffer"), maar handelt op eigen, kalme kracht en neemt zelf de verantwoording voor zijn leven. Hij doet, wat hij te doen heeft vanuit zijn eigen midden, zonder het gevoel zich te moeten rechtvaardigen of verdedigen.

Daar de essence de aura en Hara versterkt, is zij probaat bij mensen die veel met andere mensen in contact treden (zorgberoepen, kappers, therapeuten, schoonheidsspecialistes, genezende beroepen). Zij is tevens behulpzaam bij schuchtere, angstige kinderen en volwassenen.

7 Sanat Kumara • Uitersten verbinden

TOP

• Graag op aarde leven

• Je mogelijkheden, je potentieel op aarde verwezenlijken

• Uitersten verbinden

• Toegang tot het hoger bewustzijn

• Zich met de kracht van de aarde verbinden

De kracht van de Opgestegen Meester Sanat Kumara is als een brug. Zij verbindt kosmische -en aardse energieλn, hoger bewustzijn en het fysieke lichaam, de standpunten van het moment en het doel, vrouwelijke en mannelijke kanten. Zij helpt herkennen welke talenten men meeneemt, ontwikkelen wil en wanneer men zichzelf tegenhoudt of zelfs iets ontzegt.

Mensen die de aardse materie moeilijk vinden, die liever in de hemelse, fijnstoffelijke niveaus zijn, helpt hij zich te aarden en graag op de aarde te zijn, zich 'huiselijk in te richten'. Mensen die 'aarde gebonden zijn' verbindt hij met het hogere zelf en hoger bewustzijn. Op deze manier kan in het aardse het Goddelijke herkend worden. Het leven wordt een dans vol vreugde over het hier Zijn.

Deze essence helpt ook om baby's en kinderen om zich te 'vestigen' in hun lichaam en meer van hun potentiaal in het lichaam te brengen, ook al tijdens de zwangerschap.

8 Angelica • Transformatie

TOP

• Wonden uit het verleden helen

• Ervaringen uit het verleden gebruiken

• Transformatie

• Leren

De kracht van de Opgestegen Meester Angelica heelt de wonden uit het verleden: de pijnlijke belevenissen, traumata, verdrongen herinneringen. Daardoor worden de in deze belevenissen verborgen ervaringen - dat wat hiermee geleerd zal worden - bewust en kunnen zij gebruikt worden. De schatten van de eerdere ervaringen en het eigen potentieel worden zichtbaar. Daardoor kunnen ook onaangename en pijnlijke belevenissen van nu sneller getransformeerd en begrepen worden en hoeven zij niet opnieuw beleefd te worden.

Zij heeft zich ook bewezen bij leermoeilijkheden. Vele mensen dromen na gebruik zeer intensief. Deze dromen zijn een verwerking van belevenissen.

9 Orion • Visioenen

TOP

• Visioenen voor de eigen levensweg

• Intuοtie

• Verbinding met het hogere Zelf

• Duidelijk inzicht

De kracht van de Opgestegen Meester Orion geeft ons de helderheid te herkennen: waar sta ik, waar wil ik naar toe, wat zijn de volgende stappen? Besluiten kunnen daardoor gemakkelijker genomen worden. Zo ondersteunt hij in veranderde situaties en wanneer men het gevoel heeft, dat er iets verandert, maar niet weet wat. De verbinding met onze hartenwensen, met dat wat wij werkelijk willen, wordt versterkt. Deze kracht verbindt ons ook met ons hogere Zelf en het hoger bewustzijn, zodat wij ons leven gemakkelijker in overeenstemming met ons zieleplan kunnen leven.

Heeft zich ook bewezen, wanneer men zich 'beneveld' voelt, geen heldere gedachten bevatten kan, bij een druk in het hoofd (dan de essence op het voorhoofd aanbrengen). Bij het zoeken naar een visioen de essence op het derde oog aanbrengen (tussen de wenkbrauwen, boven de neuswortel). Bij aanvang van een nieuw project of levenshoofdstuk is Angelica (8), Orion (9) en Kamakura (10) een goede combinatie.

10 Kamakura • Daadkracht

TOP

• Doelgericht handelen

• (Uitgestelde-) projecten afmaken

• Onderscheid maken tussen wat wel en niet belangrijk is

• Visioenen omzetten

• Vreugde beleven in het doen (handelen)

• Vanuit het 'niet-handelen' handelen, vanuit een toestand van innerlijke rust

De Opgestegen Meester Kamakura geeft een kracht en helderheid als een Samurai, die volledig gecentreerd en geconcentreerd met precies de juiste kracht en met de juiste snelheid zijn doel treft. Kamakura geeft ons de kracht doelgericht te handelen, het nodige te doen. In plaats van je te versnipperen, wordt precies dat gedaan wat nu belangrijk is, met een innerlijke rust en kalmte. De innerlijke weerstand, de "als en ja maar...", die ons tot dusver gehinderd hebben, verstommen en verliezen hun kracht. Daarbij hoeven het niet altijd belangrijke handelingen of doorslaggevende stappen te zijn die we voor ons uit geschoven hebben. Ook bij het besluit, nu eindelijk eens op te ruimen, de was te strijken of de afgesproken boodschap te doen, helpt Kamakura. Wanneer men dan begonnen is, verloopt het werk sneller en gemakkelijker dan men verwacht had, alsof je extra krachtbronnen hebt aangeboord. Er ontstaat plezier in het doen en het bewegen. Wanneer wij duidelijke visioenen hebben, weten wat er te doen staat, geeft Kamakura de kracht om te beginnen.

De essence van Kamakura is probaat gebleken in situaties, waarin men veel te doen heeft. Dan kan ze aanvullend worden opgebracht op het derde oog of het voorhoofd. De essence is energie-opwekkend en kan tot slaapstoornissen leiden, wanneer ze voor het slapen gaan gebruikt wordt. De Essence helpt ook om in een andere tijdzone te komen, bijvoorbeeld bij vliegreizen; op de plaats van bestemming dan ιιn druppeltje van de Essence op het derde oog aanbrengen.

11 Kuthumi • Werkelijkheidszin

TOP

• Je prettig voelen in je lichaam

• Realiteitszin

• Geduld

• Aarden

• Helderheid

• Waarnemen van fijnstoffelijke energieλn

De kracht van de Opgestegen Meester Kuthumi versterkt de verbinding tussen het fijnstoffelijke en grofstoffelijke lichaam. Zij helpt om helemaal in je lichaam te zijn. Daardoor voelt men zich sterk, geaard, stabiel, helder en goed, 'je staat met beide benen op de grond'. Het is gemakkelijk te herkennen wat goed is voor het lichaam en wat je beter kunt vermijden.

Kuthumi versterkt ook de verbinding met en de liefde voor de aarde. Zijn kracht helpt, niet te pessimistisch of te optimistisch, maar realistisch te zijn en geduld te hebben. Door zijn energie is het eenvoudiger, de fijnstoffelijke werkelijkheid achter het grofstoffelijke te herkennen.

Werkt bijzonder intensief wanneer de essence op de voetzolen wordt aangebracht (ook bij hoofdpijn, die veroorzaakt wordt door een energie-ophoping in het kroonchakra). Zij kan helpen bij chronisch koude voeten en handen, net als de mix van Kuthumi (11), Sanat Kumara (7), en Seraphis Bey (13). (Bijvoorbeeld wanneer men niet geheel in zijn lichaam zit.)

12 Lady Nada • Levensgenot

TOP

• Je geaccepteerd voelen

• Jezelf accepteren met je lichte- en schaduwzijden

• Het aanvaarden van je lichaam

• Ten volle van het leven genieten

De kracht van de Opgestegen Meester Lady Nada geeft ons het gevoel weer geaccepteerd en geborgen te zijn, alsof je in een warme deken gewikkeld wordt. Zij helpt zich in het lichaam prettig te voelen en zichzelf te accepteren zoals men is, met alles wat men afwijst en wat men goed vindt aan zichzelf. Men voelt zich weer beminnelijk en de zelfliefde wordt versterkt. Daardoor kan men ook de zinnelijkheid van het lichaam versterkt ervaren en op deze manier ook intensiever van het leven genieten. Er komt meer levenslust. Het lichaam wordt de tempel van de ziel.

Het wordt ook gemakkelijker andere mensen te nemen zoals ze zijn.

Een gebruikster noemde de essence "de essence voor de gelukzalige vrouw" (hetgeen natuurlijk ook in de man huist!). Deze essence is bijzonder geschikt in een lekker bad of voor een heerlijke massage.

13 Seraphis Bey • Levenskracht

TOP

• Levenswil en levenskracht

• Lichamelijke kracht accepteren

• Aardse kracht accepteren

• De dierlijke kant accepteren

• Reiniging

• Het bewuste in de materie brengen

De kracht van de Opgestegen Meester Seraphis Bey helpt de eigen kracht aan te nemen, aan te voelen en te gebruiken. De levenswil en de energiestroom van het lichaam worden versterkt. Daardoor wordt vaak ook de behoefte aan beweging en sport vergroot, evenals de behoefte het eigen lichaam te trainen en gezond en fit te houden.

Seraphis Bey brengt bewustzijn in de materie, Licht in de duisternis. Zijn kracht voert je midden in de materie. Daardoor kunnen de angsten voor de aardse, meteriλle wereld, de weerstand tegen succes, rijkdom, bezit, en status bewust worden. De houding ten opzichte van de materiλle wereld kan zich veranderen.

Deze essence leent zich goed voor de energetische reiniging van de aura en van ruimtes (direct te verstuiven of in een spuitflesje met water verdund; enkele druppels in een kamerbron druppelen) en bij het renoveren (essence direct aan de verf toevoegen, circa ιιn flesje op een emmer van 12 kg verf, maakt dan ook de wanden 'schoon'). Eveneens goed om edelstenen en sieraden te reinigen (onverdund gebruiken). Ondersteunt vastenkuren op energetische wijze.

De essence versterkt en harmoniseert de energiestroom van de eerste chakra (basischakra). En zij versterkt de verbinding tussen het fysieke- en fijnstoffelijke lichaam. Bij vele mensen heeft deze essence voorkomen dat zij na intensieve sport, hevige spierpijn krijgen.

14 Victory • Moed voor de volgende stap

TOP

• Op de drempel van een volgend levenshoofdstuk

• Ervaringen, inzichten en nieuwe trillingsfrequenties integreren

• Doorbraak

• Energiebanen, chakra's en auralichaam harmoniseren

De kracht van de Opgestegen Meester Victory harmoniseert en stabiliseert. Zij ondersteunt om moedig en vol vertrouwen in het nieuwe, in de verandering, te stappen. Daarbij kunnen de ervaringen en inzichten uit het verleden, maar ook de talenten, geοntegreerd en gebruikt worden (zoals bij het begin van een nieuw schooljaar). Victory harmoniseert energiebanen, chakra's en de aura en stemt deze op elkaar af. Daardoor ontstaat een samenklank tussen Lichaam, Geest en Ziel.

Zij kan goed gebruikt worden bij voet- en oormassages, in het bijzonder wanneer men zich afgemat en moe voelt. Omdat zij alle auralagen en chakra's op elkaar afstemt, is zij zeer geschikt na energetische veranderingen (bij voorbeeld Reiki inwijdingen, een energetisch seminar of een energieoverdracht, maar ook na een behandeling met homeopathie). Zij wordt dan ook graag gebruikt bij lichamelijk energiewerk. Menig gebruiker doet de essence ter harmonisering in een douchegel, voor 'aurahygiλne'.

15 Saint Germain • Vrijheid

TOP

• Emotionele verstrikkingen herkennen en zich er van bevrijden

• Gedragspatronen en overtuigingen doorzien

• Karma opheffen

• Vrije keus hebben

De kracht van de Opgestegen Meester Saint Germain bevrijdt van hetgeen ons hindert. Bevrijdt ons van achterhaalde gedrags- en gedachtenpatronen, een verkeerd zelfbeeld, karmische verstrikkingen, schijnbare afhankelijkheid en in de weg staande overtuigingen. Het gebonden zijn wordt getransformeerd. Hij laat ons inzien dat wij altijd een vrije keus hebben en onverschillig wat wij kiezen, de gevolgen zullen dragen. Want elk besluit, maar ook geen besluit heeft gevolgen.

Wanneer ik de vrije keus heb, kan ik ook blijven bij wat is. Ik hoef niet iets nieuws te kiezen.

Saint Germain helpt ons de mogelijkheden en consequenties te zien. Eveneens kan ons blikveld veranderen en kunnen wij om onze verstrikkingen en onszelf lachen. Een nieuwe zienswijze, een dieper begrip en andere gedragsverhoudingen zijn nu mogelijk. Men kan zich verlaten op het Levensspel, zonder daarin verstrikt te raken en onder het eigen drama te lijden.

Daarenboven lukt het om te doorzien hoe wij lijden veroorzaken en ons eigen drama gestalte geven. We zien in dat in het drama van het leven een grote intensiteit van gevoeligheid ligt, waardoor wij ons gewaar worden en levend voelen. Wellicht zorgen wij er daarom voor dat zij telkens weer ontstaat. Wanneer wij vrij zijn, kunnen wij kiezen tussen drama en avontuur, mochten wij krachtige, intense indrukken op willen doen.

Werkt goed bij afscheidssituaties.

16 Hilarion • Je plek vinden

TOP

• Je ruimte vinden en je plaats innemen

• Je eigen grootte en uniek zijn aanvaarden

• Verbinding met het Hoger Bewustzijn

• Inzicht in het Hoger Plan

• Diepe meditatie

De kracht van de Opgestegen Meester Hilarion brengt ons in overeenstemming met de Kosmische Wet, de Universele Waarheid. Wij hebben inzicht in onze plaats, onze weg en onze opdracht in het Kosmisch Plan en het aardse leven. Wij krijgen inzicht in hogere wetmatigheden.

Hilarion ondersteunt ook pioniers die iets nieuws op de aarde brengen. Zij worden vaak door hun omgeving uitgelachen, afgewezen of buitengesloten. Door de Hilarion energie valt het hun iets lichter de weg te gaan wanneer ze de samenhang kennen.

In meditatie met Hilarion voelen wij de overeenstemming met het Zijn. Om het even of wij ons op de juiste plek voelen of ontevreden zijn, wij zijn steeds in liefde, steeds deel van het geheel.

Zeer aanbevolen voor diepe meditatie.

17 Pallas Athene • Vreugde en volheid

TOP

• Logica en intuοtie verbinden

• Creatieve uitdrukking van het Zelf

• Uiten van gevoelens

• Heling van het innerlijk kind

• Zich voor de volheid van het leven openen

De kracht van de Opgestegen Meester Pallas Athene verbindt logica en intuοtie, denken en gevoel, rechter en linker hersenhelft, vrouwelijk en mannelijk, Yin en Yang, wetenschap en kunst. Zij helpt, innerlijke beelden en gevoelens op een dermate wijze uit te drukken, dat andere mensen het begrijpen. Daarbij lossen ook de blokkades op die tot dan de scheppende creativiteit in de weg stonden. Zij opent de innerlijke rijkdom, zodat wij de volheid ook aan de buitenkant herkennen en ervan kunnen genieten.

De kracht van Pallas Athene heelt de pijnlijke ervaringen uit onze kindertijd, het innerlijk kind, zodat wij haar kracht, spontaniteit, vreugde en creativiteit weer kunnen ervaren. Daardoor kunnen we de wereld weer open en vol verbazing beleven en vol levensvreugde dansen.

Helpt bij leerproblemen die betrekking hebben op het associatief denken. Helpt kunstenaars zich te uiten. Heeft bij een gebruikster coφrdinatiestoornissen verholpen.

18 Lady Portia • Innerlijke balans

TOP

• In evenwicht zijn

• Innerlijke rust

• Tevredenheid

• Besluiten kunnen nemen

• Spanningen tussen uitersten verdragen

De kracht van de Opgestegen Meester Lady Portia helpt ons steeds weer de innerlijke balans te vinden. Zo kunnen wij ook in moeilijke omstandigheden in evenwicht blijven, kalm en helder reageren. In plaats van heen en weer geslingerd te worden, blijven we stabiel. Wanneer gebeurtenissen ons uit balans halen, vinden we sneller een nieuw evenwicht. Lady Portia brengt ons innerlijke vrede en uiteindelijk naar een diepere tevredenheid.

Deze essence wordt graag gebruikt op beurzen en tentoonstellingen om stabiel in je eigen centrum te blijven. Ze helpt beslist ook op momenten dat besluiten genomen moeten worden, wanneer er vele meningen gegeven worden of wanneer men van veel verschillende mensen raadgevingen krijgt.

19 Helion • Charisma

TOP

• Zijn charisma leven

• Uitstraling

• Van jezelf houden

• Zijn zoals de Zon

De kracht van de Opgestegen Meester Helion verbindt met de goddelijke vonk, het stralende licht in ons met het eigen charisma. Hij helpt het ware Zijn in onszelf te herkennen. In plaats van 'ons licht te verbergen', kunnen wij onze eigen, unieke schoonheid (h)erkennen en deze op een natuurlijke wijze tonen en leven. De maskers vallen af. Er ontstaat een vanzelfsprekende autoriteit, omgeven met warmte en liefde.

Helion leert ons om ons gezamenlijk Zijn onvoorwaardelijk lief te hebben. Wij voelen ons in harmonie met iedereen.

De Helion essence ondersteunt de meditatie, de harmonie met ons Zijn. Wij kregen een terugkoppeling, dat mensen na gebruik van de essence zichzelf vertrouwden om in de openbaarheid te treden of helemaal vanzelfsprekend iets te doen wat ze tot dusver niet gedurfd zouden hebben.

20 Aeolus • Scheppingskracht

TOP

• De schepper in jezelf (her)kennen

• Samenhang tussen het innerlijke zijn en de buitenwereld

• Inzicht in jezelf

• Volkomen bewustzijn

De kracht van de Opgestegen Meester Aeolus laat ons inzien dat we de scheppingsvonk in ons dragen. Door zijn kracht valt het ons lichter het kosmische plan te herkennen en in harmonie daarmee te leven en de liefde die hieruit voortvloeit op te nemen. Onze scheppingskracht is nog krachtiger wanneer deze in harmonie met de totaliteit gebruikt wordt.

Aeolus laat ook het innerlijk aandeel, de innerlijke dialoog, bewust worden en brengt op die manier zelfbewustzijn. Door de kracht van Aeolus lukt het in te zien hoe het innerlijk, zoals gedachten, gevoelens, voorstellingen, angsten en verwachtingen over wat er in de buitenwereld gebeurt samenhangt. Wij worden bewust.

Ondersteunt meditatie, maar ook mentale training en Avatartechniek.

21 Maria • Geborgenheid

TOP

• Koesterende, moederlijke liefde

• Zich gekoesterd en geliefd voelen

• Voor zijn behoeften zorgen

• Nemen en geven

• Leren "nee" te zeggen

• Herkennen, dat alles met elkaar verbonden is

De kracht van de Opgestegen Meester Maria verbind ons met de koesterende, moederlijke liefde. Zij heelt de wonden van het hart, het zich afgescheiden voelen, het gevoel van verlaten te zijn. Daardoor komen wij meer en meer in de trilling met het grote geheel. Herkennen we dat wij overal door deze liefde omhuld worden en vinden deze ook in onszelf. Zo lost zich de illusie van het afgescheiden zijn op. Wij voelen ons geborgen, beschermd, geliefd, gekoesterd, ιιn.

Maria laat het ons ook zien wanneer wij teveel van ons vergen, niet goed voor onszelf zorgen of anderen mιιr geven dan onszelf.

Deze essence nemen de kinderen graag wanneer ze zich alleen voelen of de moeder weggaat.

Wanneer het aangebracht wordt op de nek, halswervel of buik, kan het thema 'dominante moeder' getransformeerd worden. Sommige gebruikers hebben goede resultaten bij huidziekten gemeld.

Leent zich goed voor meditatie en de ervaring van ιιn-zijn.

De LichtWesen Meesteressences zijn verkrijgbaar als:
Tinctuur (spray), 30 ml • Prijs: 22,30 €
Olie, 30 ml • Prijs: 22,30 €
EnergieParel • Prijs: 145,00 €

Zie Prijslijst