De Aartsengel essences - ONDERSCHEIDEN / WAARNEMEN

De Aartsengel essences herinneren ons aan ons goddelijk Zijn, de goddelijke vonk binnen in ons en lossen de blokkades op, die ons lieten vergeten. Een uitvoerige beschrijving van de Aartsengelen en de Aardengelen-essences is te vinden in het boek 'Engelen als Levensbegeleiders' van Petra Schneider en Gerhard Pieroth (zie verder onder rubriek boeken).

22 ē UriŽl

23 ē HaniŽl

24 ē ChamuŽl

25 ē MichaŽl

26 ē GabriŽl

27 ē RaphaŽl

28 ē JophiŽl

29 ē ZadkiŽl

30 ē Metatron

Klik op gewenste naam voor meer info

22 UriŽl ē Visioenen manifesteren

TOP

ē Visioenen manifesteren

ē Het scheppingsplan en de eigen scheppingskracht herkennen

ē Daadkracht en de kracht om besluiten te nemen

ē Structuur vinden; heling door geordende structuren

ē Naar de wijsheid van het lichaam luisteren

ē Herkennen wat het lichaam nodig heeft

De Aartsengel UriŽl helpt om visioenen in harmonie met het geheel te manifesteren. Als hoeder van ordening en materie leert hij de materiŽle wereld meester te worden en zich weer aan te sluiten op de Goddelijke ordening. Zo ontstaat bewustzijn in het alledaagse leven.

UriŽl is de hoeder van het fysieke lichaam en brengt Lichaam, Geest en Ziel in overeenstemming. Hij versterkt de vaardigheid om naar de wijsheid van het lichaam te luisteren en versterkt de verbinding tussen het grof- en fijnstoffelijk lichaam. Zijn kracht laat ons ook herkennen wat het lichaam (als manifestatie van de Geest) nodig heeft om in een natuurlijk, krachtig en gezonde toestand te geraken. Zijn kracht sterkt levensvreugde, zelfvertrouwen en vrolijkheid.

Deze essence werkt ook goed bij moeilijk verteerbaar eten, wanneer het voedsel zwaar op de maag ligt en bij een vol gevoel. Ook worden er positieve resultaten behaald bij stresssituaties en verkoudheden.

23 HaniŽl ē Je oprichten

TOP

ē Inzicht

ē Eigen grootheid herkennen en er naar leven

ē Illusies doorzien

ē Bewustzijn in het dagelijkse leven integreren

ē Kalme stilte

De Aartsengel HaniŽl geeft kracht en moed om zich in de eigen grootheid op te richten, zich het ware Zijn te herinneren en er naar te leven. Zoals een verdroogde bloem die water krijgt, richt men zich vanzelf weer op. Het wordt dan makkelijk de situatie en de eerder gemaakte illusies te doorzien. Uiteindelijk lukt het ook de illusie van de afscheiding, de dualiteit, door te prikken.

De essence heeft zich bewezen in situaties waarin men beheerste kracht en helderheid nodig heeft.

24 ChamuŽl ē Lichtheid

TOP

ē Harmonie

ē Ballast afwerpen

ē Verhoging van de trilling

ē Creativiteit

ē Partnerschap

De Aartsengel ChamuŽl herinnert ons aan de lichtheid en bezieling. Hij verhoogt onze trillingen en helpt ons af te rekenen met de innerlijke beperkingen. We worden makkelijker en kunnen het dagelijks leven met meer vreugde zien en beleven. Hij brengt vrede en vertrouwen.

Om lichter te worden moeten we ballast afwerpen. Zo worden wij met zijn kracht ook bewust van wat ons leven belast en bevrijdt; datgene wat wij anderen verwijten en onszelf niet vergeven, teleurstellingen of gedragspatronen waar we aan blijven vasthouden.

ChamuŽl is ook de Aartsengel voor creativiteit, schoonheid en partnerschap.

Deze essence kan ook gebruikt worden in ruimtes ter voorbereiding op verhelderende gesprekken, wanneer het in een gesprek om moeilijke thema's of oplossingen gaat of wanneer de gesprekspartners meer harmonie wensen.

Gebruikers melden dat zij zich licht, bezield en getransformeerd voelen. Bij sommigen werd ook de creativiteit verhoogd, in het bijzonder voor muziek of zij hebben de muziek anders waargenomen.

25 MichaŽl ē Kracht en bescherming

TOP

ē Kracht

ē Structuur

ē Helderheid / duidelijkheid

ē Bescherming

ē Opheldering en reiniging

De Aartsengel MichaŽl draagt het vlammend zwaard der duidelijkheid, van kracht en moed, het zwaard van Liefde. Hij scheidt wat niet (meer) bij ons ware Zijn hoort en bevrijdt ons daardoor. Zo maakt hij in ons de eigen kracht en duidelijkheid wakker. Hij helpt ons de weg moedig en gestructureerd te nemen. Wanneer wij ons van alles bevrijden wat niet onze waarheid en ons wezen aanspreekt, dan ontdekken wij meer en meer ons ware Zijn.

Bovendien geeft de Aartsengel MichaŽl bescherming.

De essence is bij uitstek geschikt voor het reinigen van de aura, ruimtes en situaties. De volgende reinigingsmix heeft zich bewezen: MichŽl, Seraphis Bey en Pallas Athene.

De MichaŽl essence versterkt de aura. Gebruikers melden dat deze mix ook geholpen heeft bij kinderen die nachtmerries hadden. Zij voelen zich beschermd.

26 GabriŽl ē Hoop

TOP

ē Verandering

ē Vreugde

ē Hoop

ē Wensen en verwachtingen herkennen

De Aartsengel GabriŽl is de Engel van de Verkondiging. In deze functie duikt hij meerdere malen op in de bijbel. Verkondiging betekent dat iets met verstrekkende gevolgen verandert. En GabriŽl zegt: "Verheug je", hetgeen niet onze gewoonlijke reactie is. Daarvandaan brengt GabriŽl met de boodschap van verandering, met het "laat het oude los en stel je open voor het nieuwe", ook vreugde, helderheid en de kracht die wij voor het nieuwe kunnen gebruiken. Zo kunnen wij precies herkennen wat wij willen en wat ons te doen staat. GabriŽl helpt de volgende fase op de levensweg en het doel van het leven duidelijk te herkennen. Daarnaast worden ook de hinderlijke angsten, onvervulde hartstochten en levensinstellingen duidelijk.

Deze essence helpt te herkennen wat men werkelijk wil en van welke hartstocht men gelooft dat deze nooit vervuld zal worden. Dan wordt helder wat men nu precies mist of zichzelf niet toestaat. Ook oude wensen die al vervuld of achterhaald zijn, maar nog steeds niet zijn losgelaten, worden duidelijk.

Zij helpt samen met ChamuŽl te herkennen welke wensen of hartstochten in relaties nog onvervuld of onuitgesproken zijn en om te herkennen wat nodig is om deze te vervullen.

27 RaphaŽl ē Heling

TOP

ē Heling op elk niveau

ē Bemoediging en vernieuwing

ē Transformatie van het verleden

ē Geborgenheid

De Aartsengel RaphaŽl is de Engel van de Heling. Hij helpt in elke situatie 'waar iets niet in orde is': bij onaangename gevoelens en lichamelijke ziekten, alsook bij 'zieke' situaties, zoals bijvoorbeeld in het zakenleven. Door zijn helende kracht, de liefde, ontstaat weer harmonie en eenheid met het geheel. Zo kan ook bewust worden wat tot de wanorde gevoerd heeft, waaraan men zich nog vasthoudt en of men bereid is tot verandering.

De liefde van de Aartsengel RaphaŽl heelt ook de pijn van scheiding. Zo brengt hij ons letterlijk terug in het Eťn zijn.

Deze essence kan de helende kracht van therapeuten en helers versterken. Zij heelt ook 'emotionele wonden van het hart'.

28 JophiŽl ē Integratie

TOP

ē Integratie van deeltjes van jezelf met je vaardigheden

ē Toegang tot verschillende delen en dimensies

ē Helderheid

De kracht van Aartsengel JophiŽl verbind het hoger bewustzijnsniveau met het aardse. Verschillende vaardigheden, je eigen bewustzijn en deeltjes van jezelf worden geÔntegreerd. Hij helpt bij zelftwijfels, in situaties waarin de verbinding met de innerlijke zekerheid en kracht verbroken is, waarin men zich niet verbonden voelt.

Wanneer men in het lichaam spanning voelt, zich verscheurd voelt of uitgerekt als een elastiekje, bewijst deze essence haar dienst. Zij is ook behulpzaam wanneer de trillingen verhoogd worden.

29 ZadkiŽl ē Opbloeien

TOP

ē Perfectie

ē Wijsheid

ē Weten

ē Zich aansluiten bij de Goddelijke energie

De kracht van Aartsengel ZadkiŽl maakt ons 'compleet' en in evenwicht. Daar waar JophiŽl verschillende deeltjes van ons bestaan integreert, helpt ZadkiŽl deze om te zetten in het leven, in het dagelijkse leven.

We herkennen eindelijk wat het betekent om ons ware Zijn, de Goddelijke vonk, in ons dagelijkse leven te leven. Wij herkennen het Goddelijke op aarde. Kosmische wetten worden gemakkelijker herkend.

Aan te bevelen tijdens meditaties, brengt stilte en helderheid.

30 Metatron ē Volkomen liefde en bewustheid

TOP

ē Allesomvattende liefde

ē Volkomen bewustzijn

ē Stilte

ē De eigen Goddelijkheid aanvaarden

De Aartsengel Metatron is de hoeder van de drempel tussen de vormen en het vormloze. Hij brengt in vorm wat in de leegte of in het geheel is. Eveneens ontknoopt hij en maakt hij zaken helder. Ons mensen begeleidt hij tot de hoogste trilling in de vorm, opent deuren naar bewustzijn, herinnert aan de Goddelijke vorm in ons en versterkt deze. Wij raken de eenheid aan. Het kan zich instellen op diepe stilte, tevredenheid en gelukzaligheid.

De kracht van Metatron kan ons helpen heldere gedachten te krijgen, ideeŽn en mogelijkheden te herkennen. Hij opent de blik voor het wezenlijke.

Mensen die gemakkelijk uittreden zouden op gronding moeten letten, zodat ze met het lichaam verbonden blijven. Sommige mensen vinden zo'n diepe innerlijke stilte, dat ze de behoefte voelen te zwijgen of op zich zelf te zijn.

De LichtWesen Aartsengel essences zijn verkrijgbaar als:
Tinctuur (spray), 30 ml - Prijs: 22,30 Ä
Parfum, 30 ml - Prijs: 24,95 Ä
Energieparel - Prijs: 145,00 Ä

Zie Prijslijst