De 38 Flower Remedies
Wegwijzer
Rescue
Boeken
Overige Bloesems
 
Prijslijst
Verkoopspunten
 
 
 
 
 
 
 
 

De 38 Bach Flower Remedies: de wegwijzer

De 38 Bach Flower Remedies worden traditioneel gebruikt voor de volgende gemoedstoestanden:

GEMOEDSTOESTANDEN

BACH FLOWER

POSITIEVE GEVOELENS

ANGST

Hevige angst, schrik, paniek, nachtmerries

Rock Rose (Zonneroosje)

Moed, zichzelf vergeten, standvastigheid

Angst voor bekende zaken, verlegenheid, nervositeit

Mimulus(Maskerbloem)

Zekerheid, dapperheid

Angst voor controleverlies en opwellingen, vertwijfeling

Cherry Plum(Kerspruim)

Openheid en innerlijke kalmte

Angst en vrees zonder aanwijsbare reden

Aspen(Ratelpopulier)

Een innerlijk gevoel van vertrouwen en veiligheid

Angstige overbezorgdheid

Red Chestnut(Rode Kastanje)

Vertrouwen in de zinvolheid van de ervaringen van anderen, kalmte

ONZEKERHEID

Twijfel aan eigen oordeel of besluit, vraagt advies en bevestiging

Cerato(Loodkruid)

Vertrouwen op zichzelf, de eigen innerlijke wijsheid, op het eigen oordeel aanvoelen

Besluiteloosheid en moeilijkheden met het kiezen tussen twee opties

Scleranthus(Hardbloem)

Beslistheid, ÚÚnduiding, kunnen kiezen, evenwichtig

Makkelijk ontmoedigd, neerslachtigheid bij tegenslag

Gentian(Gentiaan)

Vertrouwen en weerbaarheid bij tegenslagen

Hopeloosheid, pessimisme, geeft de stijd op

Gorse Gaspeldoorn)

Hoop en kracht om te blijven zoeken

Maandagmorgen-gevoel, er tegenop zien, er niet aan kunnen beginnen

Hornbeam(Haagbeuk)

Weer op gang komen, er weer zin in krijgen, pit

Twijfel hebben bij het kiezen van het juiste levenspad

Wild Oat(Dravik)

Doelgericht ambities/roeping volgen, weten wat men wil doen in het leven

ONVOLDOENDE INTERESSE IN HET HIER EN NU

Dromerigheid, bewustzijnsverlies

Clematis (Bosrank)

Realistisch, aanwezig

Nostalgie, heimwee, spijt, geen perspectief zien in de toekomst

Honeysuckle (Kamperfoelie)

Leven in het heden met het verleden als basis

Berusting, lusteloosheid, apathie

Wild Rose(Hondroos)

Dynamiek, innerlijke motivatie, enthousiasme, bezield

Afmatting, lichamelijk en geestelijk uitgeput zijn

Olive (Olijf)

Teruggaan naar de bron, optimale heropbouw van energie

Ongewenste, malende gedachten, piekeren

White Chestnut (Paardekastanje)

Kalme geest, concentratie

Zwaarmoedigheid zonder duidelijke reden

Mustard (Herik)

Blijmoedigheid

Herhaling van fouten, niet leren van vroegere ervaringen

Chestnut Bud (Kastanjeknop)

Evaluatie en integratie van meegemaakte ervaringen, opmerkzaamheid

EENZAAMHEID

Afstnadleijkheid, trots, koel

Water Violet (Waterviolier)

Bekwaamheden in dienst van anderen stellen, emoties toestaan, contact

Ongeduldig, prikkelbaar

Impatiens (Reuzenbalsemien)

Ontspannen, verdraagzaam, zachtmoedig voor anderen, geduld

Egocentrisme, er niet van houden alleen te zijn, te praatgraag

Heather (Struikheide)

Altrui´sme, naar anderen luisteren, invoelingsvermogen

OVERGEVOELIGHEID VOOR INVLOEDEN EN IDEE╦N

Zorgen verbergen achter een vrolijk masker

Agriony (Agrimonie)

Vermogen om conflicten en confrontatie aan te gaan, uiten van werkelijke gevoelens

Moeilijk nee kunnen zeggen, zwakke wilskracht, over zich heen laten lopen

Centaury (Duizendguldenkruid)

Anderen van dienst zijn zonder eigen behoeften te ontkennen, opkomen voor jezelf

Be´nvloeding tijdens grote veranderingen in het leven, moeilijk wennen aan nieuwe omstandigheden

Walnut (Walnoot)

Standvastigheid, onafhankelijkheid, helpt oude banden verbreken, helpt aanpassen aan nieuwe situaties

Haat, afgunst, argwaan, woede, jaloezie

Holly (Hulst)

Stelt het hart open, in staat te geven, liefdevol, tolerant

MOEDELOOSHEID EN WANHOOP

Gebrek aan vertrouwen in eigen kunnen, minderwaaridgheidsgevoel

Larch (Lariks)

Vastberadenheid, zelfvertrouwen, geen angst om te falen

Schuldgevoel, zich voor alles verantwoordelijk voelen, gevoel tekort te schieten

Pine (Den)

Acceptatie van fouten zonder zelfverwijt, zelfvergeving

Gevoel dat de verantwoordelijkheden boven het hoogd groeien

Elm (Iep)

Zaken met vertrouwen kunnen loslaten, herstle van vertrouwen in eigen draagkracht

Gevoel aan de rand van de afgrond te zijn, diepste smart

Sweet Chestnut

(Tamme Kastanje)

Zich openstellen voor licht, geloof en vertrouwen

Verdriet, schok, traumatische ervaring

Star of Bethlehem (Vogelmelk)

Troost bij verdriet, verzachter van pijn, verwerken van traumatische beleving

Wrok, gevoel slachtoffer te zijn ('arme ik'), verbittering

Willow (Wilg)

Eigen verantwoordelijkheden onderkennen, constructief antwoord geven op de levensomstandigheden

Door plichtsbesef van geen ophouden weten, moedig volhouden

Oak (Eik)

Soepel omgaan met eigen kracht, zichzel rust gunnen

Zelfafkeer, gevoel van onreinheid, fixatie op details

Crab Apple (Appel)

Acceptatie van zichzelf, dingen in de juiste proportie ervaren, reinigt

OVERBEZORGDHEID VOOR HET WELZIJN VAN ANDEREN

Bezitterig, betuttelend, dominant in zorg voor andern om liefde, waardering te claimen

Chicory (Cichorei)

Onzelfzuchtig in zorg, in staat liefdevol ruimte te geven aan anderen

Overmatig enthousiast, zendingsdrang, koppig vasthouden aan eigen ideeŰn

Vervain (IJzerhard)

Flexibele opvattingen en bereid andere opvattingen te respecteren

Overheersend, onbuigzaam, wil macht uitoefenen

Vine (Wijnrank)

Helpt anderen hun eigen weg te vinden, liefdevolle en inspirerende leiders

Intolerant, kritisch veroordelen

Beech (Beuk)

Verdraagzaam, acceptatie en begrip voor het anders-zijn van anderen

Hard voor zichzelf, streng in principes, perfectionistisch

Roch Water(Bronwater)

Met flexibele geest vorm geven aan het leven en zijn idealen, weer kunnen genieten van het leven